BROŠURE / KATALOZI / PROSPEKTI

Brošure, katalozi i prospekti promoviraju Vas na profesionalan i sofisticirani način

Brošura je promotivni materijal koji ljudi radije preuzimaju, te dulje zadržavaju i detaljnije proučavaju od drugih vidova tiskane promocije. Sam njezin izgled šalje poruku ozbiljnosti, te dojam da se u njoj može pronaći kvalitetan materijal. Ovisno o formatu i obimu, ovakvu vrstu tiskanog materijala dijelimo na brošure, kataloge i prospekte, među kojima je ponekad nejasna granica, no svi imaju istu zadaću – na sofisticiraniji, finiji i detaljan način predočiti ponudu krajnjem korisniku.

PRIMJERI

KONTAKT

 

PROPAGANDA d.o.o.

Mate Vlašića 26/33
52440 Poreč
(Servisna zona Čimižin)

Tel: +385 52 453 160
E-mail: info@propaganda.hr

 

OIB: 50940026781
MBS: 03980316
IBAN: HR1823800061110010028

 

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Trgovački sud u Pazinu: Tt-16/460-2
Uprava društva: Veljko Tomičić, direktor; zastupa samostalno i pojedinačno