UPUTE ZA PREDAJU MATERIJALA ZA TISAK

NAČIN DOSTAVE GRAFIČKE PRIPREME

Grafičku pripremu najsigurnije je predati u tzv. otvorenom dokumentu programa u kojem je priprema rađena. Fontove treba prebaciti u “krivulje” (“Convert fonts to curves” ili “path”). U suprotnome, neophodno je sve korištene fontove u grafičkoj pripremi prikupiti na jedno mjesto i poslati skupa s pripremom. Kada su fotografije samo povezane (“linkane”) s grafičkim dokumentom, potrebno je i njih poslati uz pripremu. Za Adobe InDesign koristite opciju “File – Package” prikupljanja koristenih slika «linkova» i fontova u jedan folder. Za Corel dokumente koristite opciju “File – Prepare For Service Bureau”. Kod pripreme i “izvoza” PDF-a, pazite da je dizajn centriran na papiru, da su označene rezne oznake i ostavljen napust (margina minimalno 3mm van formata papira) te da je rezolucija svih grafičkih elemenata minimalno 250, a poželjno više od 300 DPI.


REZOLUCIJA

Rezoliucija svih grafičkih elemenata za kvalitetan tisak mora biti minimalno 250 DPI. Izuzetak može biti kod određenog tiska velikog formata – za detaljnije informacije o kojim se vrstama tiska i formatima radi, kontaktirajte nas.

BOJE

Sve boje moraju biti konvertirane u CMYK sustav boja. Crni tekstovi moraju biti definirani isključivo crnom bojom (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%).

FONTOVI

Fontove treba prebaciti u “krivulje” (“Convert fonts to curves” ili “path”). U suprotnome, neophodno je sve korištene fontove u grafičkoj pripremi poslati skupa s pripremom.

NAPUSTI, REZNE OZNAKE I SIGURNOSNA ZONA TEKSTA

Napust (“bleed” ili “offset”) odnosno određenu marginu papira treba koristiti obavezno ukoliko bilo koji element u grafičkoj pripremi izlazi van ruba papira, a preporučeno ju je koristiti u bilo kojem slučaju. Širina napusta mora biti minimalno 3 mm. Svaki materijal mora sadržavati i rezne oznake, koje označavaju pravi rub papira na gotovom tiskanom materijalu. Dodatno, treba se paziti na tzv. “sigurnosnu zonu teksta”, što znači da tekst u grafičkoj pripremi, kako ne bi greškom bio “izrezan” ili priljubljen uz rub papira, mora biti odmaknut barem 3 mm od reznih linija odnosno od stvarnog ruba papira.


STRANICE

Kod dokumenata s većim brojem stranica, ukupan zbroj stranica mora biti djeljiv s brojem 4 (npr. 16, 20, 24 ili 28 stranica, a nikako npr. 19, 21, 25 ili 26 stranica). Sve stranice moraju biti istih dimenzija, bez obzira na postojanje ili nepostojanje napusta.

POŠALJITE UPIT

Imate dodatna pitanja vezana uz predaju grafičkih materijala?

KONTAKT

 

PROPAGANDA d.o.o.

Mate Vlašića 26/33
52440 Poreč
(Servisna zona Čimižin)

Tel: +385 52 453 160
E-mail: info@propaganda.hr

 

OIB: 50940026781
MBS: 03980316
IBAN: HR1823800061110010028

 

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Trgovački sud u Pazinu: Tt-16/460-2
Uprava društva: Veljko Tomičić, direktor; zastupa samostalno i pojedinačno